Política de privadesa

Aquesta Política de Privadesa té l’objectiu de donar a conèixer la manera com es recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal que poguessin proporcionar pels usuaris d’aquest lloc web. Ús i tractament de les dades de caràcter personal ALUMINIS GALILEU recopila i tracta dades personals dels usuaris (com nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i altres de similars) per poder prestar-li els nostres serveis, facilitar-li els productes que sol·liciti d’acord amb els seus gustos i preferències o mantenir-lo informat de les nostres novetats . La informació de caràcter personal que pogués proporcionar a través de la pàgina web serà incorporada a un fitxer titularitat d’ALUMINIS GALILEO. Els empleats d’ALUMINIS GALILEU seran els destinataris de la informació recollida. Aquesta companyia no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el vostre consentiment.

Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Els usuaris que hagin facilitat les vostres dades personals En qualsevol moment podeu revocar el consentiment atorgat per al tractament de les vostres dades personals per escrit, a través del correu electrònic aluminiosgalileo@gmail.com, remetent-nos una còpia del vostre DNI

 

Seguretat de la vostra informació personal

Utilitzem mesures de seguretat per protegir les vostres dades personals i evitar la seva divulgació no autoritzada, ús indegut o alteració. Tot i això, l’usuari ha de conèixer que les mesures de seguretat a internet no són completament infranquejables i cap transmissió a internet és completament segura o lliure d’errors, cas en què ALUMINIS GALILEO no podrà fer-se responsable.

 

Enllaços a llocs de tercers

Aquest lloc web podria contenir enllaços a llocs de tercers. Aquests llocs compten amb les seves pròpies polítiques de privadesa que us instem a revisar.
  

Menors Si algun dels productes o serveis fos dirigit a menors de 14 anys, ALUMINIS GALILEO no recopilarà dades personals del menor tret que ho permetin les lleis vigents i tingui el consentiment exprés dels seus pares o tutors legals.

 

Canvis en la política de privadesa ALUMINIS GALILEO es reserva el dret a actualitzar o modificar els termes de la seva política de privadesa en qualsevol moment i sense avís previ a causa de canvis en la legislació o al seu propi criteri. Les modificacions s’aplicaran només a la informació demanada després de la seva efectiva publicació.

 

Legislació aplicable La relació amb lusuari i qualsevol controvèrsia derivada de lús del site es regirà i sotmetrà a les lleis dEspanya.